Dialogmøte i regionane 2018

Her finn du presentasjon som ble brukt på Dialogmøte i regionane i 2018. I presentasjonen finn du blant anna informasjon om trivsel, gjennomføring, grunnskulepoeng, tal sluttarar og utvikling i skulefråværet.


Presentasjonen til dialogmøte 2018