Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Hyllestad

Ei rekkje miljøforhold har effekt på helsa. Eksempler er drikkevatnskvalitet, luftkvalitet, støy, tilrettelegging for gåande og syklande, og kvalitetar ved nærmiljøet som tilgang til friområde, friluftsområde osv. Sosialt miljø kan omfatte organisasjonsdeltaking, valdeltaking, kulturtilbod, sosiale møteplasser osv. Med omgrepa fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø refereres det til kap. 3 i folkehelselova.

Sjå fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Sogn og Fjordane