Utdanningsnivå og innvandrarar

Figuren viser del personar i Sogn og Fjordane mellom 30-49 år, fordelt på høgaste registrerte utdanningsnivå. Figuren skil mellom innvandrarar og befolkninga unntatt innvandrarar. Tabellen under presenterer historisk utvikling for same variablar dei siste tre åra.