Dialogmøte i regionane 2017

Her finn du presentasjon som ble brukt på Dialogmøte i regionane i 2017. I presentasjonen finn du blant anna informasjon om trivsel, gjennomføring, grunnskulepoeng, tal sluttarar og utvikling i skulefråværet.

Dialogmøte i regionane 2017