​Utdanningsnivå

Både i Sogn og Fjordane og i landet totalt har delen med høgskule- og universitetsutdanning auka dei siste mange år. Sogn og Fjordane ligg lågast i midtsjiktet med tanke på del av innbyggarane som har utdanning frå universitet eller høgskule.

I 2017 hadde 27,7 prosent av befolkninga i Sogn og Fjordane i alderen 16 år og over utdanning frå høgskule eller universitet. Delen for landet sett under eitt var 33,4 prosent.Sjå statistikk om utdanningsnivå i fylket:

Utdanningsnivå i fylket