Minoritetsspråklege born i barnehage. Per fylke

Minoritetsspråklege born er born med eit anna morsmål (førstespråk) enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Morsmålet er det språket som vert brukt i daglegtale i heimen.

Sogn og Fjordane har, kvart år sidan 2014, hatt høgst deltaking blant minoritetsspråklege born (1-5 år) i barnehage, samanlikna med deltakinga i resten av fylka i landet. I 2017 var 88,1 prosent av dei minoritetsspråklege borna i Sogn og Fjordane i barnehage. 


Klikk på knappen "Sammenlign..." under diagrammet for å vise fleire år i diagrammet.