Folketalsframskriving, 2017-2030. Lærdal

Sjå Folketalsframskriving, 2017-2030 for fylket for skildring av dei ulike framskrivingsalternativa.