Legemeldt sjukefråvær etter kommune

Sjukefråværet i Sogn og Fjordane har auka 4,8 prosent i 4. kvartal 2016 til 5,1 prosent i 4. kvartal 2017

På landsnivå har sjukefråværet auka frå 5,4 prosent til 5,5 prosent. Det er store variasjonar mellom kommunane i Sogn og Fjordane.

Vågsøy, Bremanger og Flora har høgast sjukefråvær, mens Aurland, og Gloppen har lågast.