Flyttestraumar inn og ut av Hyllestad

Dei norske fylka er her sortert i sju regionar. Regionane er som følger: 

Tala er totale flyttetal for perioden 2010-2016. 

* Når færre enn 4 har flytta mellom ein region og kommunen i tidsperioden blir talet anonymisert og automatisk satt til 0.