Alvorleg skadde i trafikkulukker. Per 1000 innbyggjar

I åra etter 2001 sett under eitt ligg talet på alvorleg skadde i trafikkulukker i Sogn og Fjordane noko over det nasjonale nivået.


Trykk på "Sammenlign" knappen under diagrammet for å samanlikne med dei andre fylka i landet.