Arbeidsløysa for Hornindal kommune. ProsentArbeidsløysa i prosent for Hornindal kommune.