Arbeidsløysa for Balestrand kommune. ProsentArbeidsløysa i prosent for Balestrand kommune.