Årsaker til tap av fisk. Prosent

I løpet av 2015 gikk 11 prosent av fiskebeholdningen ved inngangen til året tapt. I Akvakulturnæringa i landet som heilskap var tapet tre prosentpoeng høgare, altså 14 prosent. 


Den viktigaste årsaka til tap av fisk både i Sogn og Fjordane og på landsplan er død. 9 av dei 11 tapte prosentane i Sogn og Fjordane skuldast død, medan dei resterande to prosentane skuldast "Andre årsakar".