Utgifter til idrettsaktivitetar. Prosent av totale utgifter