Innpendling i prosent

Leikanger er den absolutt største innpendlingskommunen i 2018. Her pendlar over 50 % av dei som har arbeidsstad inn.

På den andre enden av skalaen ligg Solund. Under 8 % av dei som har arbeidsstad i kommunen pendlar inn i 2018.