Sysselsette i offentleg sektor. Per kommune.

Andelen av dei sysselsette som er tilsett i offentleg sektor er størst i Leikanger og Lærdal. Leikanger husar store offentlege arbeidsplassar som Fylkeskommunen, Fylkesmannen, NAV, Statens vegvesen og DIFI. I Lærdal er sjukehuset ein viktig arbeidsplass.