Drepne i trafikkulukker.

Dei fleste åra etter tusenårsskiftet har talet på drepne i trafikken vore høgare i Sogn og Fjordane enn i landet som heilskap.


Trykk på "Sammenlign" knappen under diagrammet for å samanlikne med andre fylke.