Drepne i trafikken etter alder

I perioden 2010-2015 mista 33 personar livet i trafikkulykker i Sogn og Fjordane. 


Flest dødsfall var det i aldersgruppa mellom 15 og 24 år, der 11 personar mista livet. 

Sjå tabell under figur for tala per år.