Utgifter til idrettsaktivitetar. Beløp per innbyggjar