Stillingstilgang i Sunnfjord

Også i Sunnfjord følgjer stillingstilgangen stort sett konjunkturane. Førde peikar seg ut med høgare stillingstilgang i forhold til arbeidsstyrken enn dei andre kommunane i regionen, og her har det vore stor vekst dei siste åra. I Førde står butikk- og salsarbeid og helse, pleie og omsorg for ein stor del av stillingstilgangen. Naustdal og Gaular har lågast stillingstilgang. Mange i desse kommunane pendlar til Førde.