Sysselsetjing fordelt på sektor

Samanlikna med Noreg som heilskap har Sogn og Fjordane noko større delar av arbeidsstokken sysselsett i kommunal og fylkeskommunal sektor, og tilsvarande mindre delar innanfor offentleg forvaltning og privat sektor.