Dialogmøte i regionane 2019

Her finn du presentasjonen som vert brukt som statistikkgrunnlag for dialogmøta hausten 2019.  I presentasjonen finn du blant anna informasjon om resultata på elevundersøkinga, gjennomføring etter 5 år for 2013-kullet, statistikk på skule og kommunenivå om overgangen til vg1for dei som har fullført og bestått og tal sluttarar.

Presentasjonen til dialogmøte 2019