Næringsstruktur for Sogn og Fjordane. Absolutte tal

 Med omsyn til arbeidsplassar i Sogn og ​Fjordane er dei viktigaste næringane industri, varehandel, bygg og anlegg samt helse og sosial. 2018
Det blei 551 fleire arbeidsplassar i Sogn og Fjordane i løpet av 2018. Sysselsetjingsutviklinga innan jordbruk, skogbruk og fiskeri har vore negativ kvart år sidan 2010. Utviklinga snudde i 2017, og for andre år på rad hadde fylket positiv sysselsetjingsutvikling innanfor denne næringa i 2018