Næringsstruktur. Prosent

Her kan du samanlikne næringsstrukturen i kommunane i Sogn og Fjordane, målt i prosent 


Trykk på "Sammenlign" knappen under diagrammet for å opne menyen med kommunane i fylket. 


Sjå også: Næringsstruktur per kommune målt i absolutte tal