Næringsstruktur. Prosent

Her kan du samanlikne næringsstrukturen i kommunane i Sogn og Fjordane, målt i prosent.


Trykk på "Sammenlign" knappen under diagrammet for å opne menyen med kommunane i fylket. 

Samanlikna med landet som heilskap utgjer primærnæringane, industri, bygg og annleggsnæringa samt helse og sosialtenester større del av arbeidsplassane i Sogn og Fjordane. 

Sjå også: Næringsstruktur per kommune målt i absolutte tal