Næringsstruktur. Prosent

Her kan du samanlikne den prosentvise næringssamansetjinga i kommunane i Sogn og Fjordane med kvarandre, samt med fylket.

Trykk på "Sammenlign" knappen under diagrammet for å opne menyen med kommunane i fylket. 


Samanlikna med landet som heilskap utgjer primærnæringane, industri, bygg og annleggsnæringa samt helse og sosialtenester større del av arbeidsplassane i Sogn og Fjordane. 

Sjå også: Næringsstruktur per kommune målt i absolutte tal