Verdiskaping per sysselsett. Per kommune

Produktiviteten- målt som verdiskaping per sysselsett i privat sektor- er sterkt påverka av næringsstrukturen i kommunane. 


Aurland har klart størst produktivitet av kommunane i Sogn og Fjordane. Dette skuldast  hovyudsakleg kraftproduksjonen i denne kommunen. 

Elles er produktiviteten høg i dei tungt industrialiserte kommunane som Årdal, Bremanger og Høyanger. 

Sjå verdiskaping per kommune for totale verdiskapingstal i kommunane